Proszę o uważne wypełnienie wszystkich pól. Kompletne dane umożliwią szybsze przystąpienie do prac nad zleceniem. Pola oznaczone gwiazdką [*] są wymagane. Dane zamawiającego (kompletne, do faktury).
imię i nazwisko (pełna nazwa)[*]

ulica, nr domu/nr mieszk [*]

kod, miejscowość [*]

NIP

telefon

fax

e-mail

przedstawiciel zamawiającego

zamawiający zleca tłumaczenie
i przekazuje materiały do tłumaczenia: (wymienić ilość i w miarę możliwości tytuły)
Szczegółowe i uzgodnione z wykonawcą warunki tłumaczenia:
Tryb wykonania tłumaczenia:
Termin realizacji zamówienia
Załącz plik do tłumaczenia:

Inne uzgodnienia:

  1. Cofnięcie zamówienia, może nastąpić wyłącznie w dniu złożenia zamówienia do realizacji. W innych wypadkach Zamawiający ponosi koszt wykonanej części zamówienia.
  2. W przypadku zamówienia usługi i żądania dostarczenia tłumaczenia za pomocą poczty elektronicznej, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na wskazane konto, przed wysłaniem przez Wykonawcę przetłumaczonego tekstu.
  3. Wykonawca przystąpi do realizacji zlecenia albo po uzgodnieniu treści i warunków zamówienia w formie elektronicznej (zgodnie z formularzem), albo po uzgodnieniu tych warunków telefonicznie.
  4. Wszelkie tłumaczenia objęte są klauzulą poufności.

Aktualności